Firma MEDMAN s.r.o. vznikla transformáciou neštátneho zdravotného zariadenia, v súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť klientom zo Žilinského ako aj Banskobystrického kraja v dvoch reumatologických ambulanciách v Martine a v Čadci. Cieľom je poskytnúť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj s ohľadom na dohodnuté limity so zdravotnými poisťovňami

Zmluvní partneri

Dôvera z.p. a.s.
Union z.p. a.s.
VŠZP a.s.
Alphamedical a.s.

Zmluvní lekári

MUDr. Anna Maňková – konateľ, odborný zástupca
MUDr. Viliam Maňka, PhD – konateľ, odborný zástupca
MUDr. Gabriela Beláková, PhD – lekár špecialista