Je možné objednanie sa na presný čas?

Áno, ale mimo ordinačné hodiny. Prednostné vyšetrenia boli zo zákona zrušené pozmeňovacím návrhom Juraja Blanára, nie je pravda, že je možné ich poskytovať bezodplatne. V prípade záujmu o vyšetrenie v presne stanovený čas mimo ordinačných hodín kontaktujte s priamou požiadavkou zdravotnú sestru alebo lekára

Čo potrebujem k prvému vyšetreniu?

Preukaz poistenca alebo občiansky preukaz s čipom, zdravotnú dokumentáciu, odporúčanie všeobecného lekára alebo špecialistu; základné reumatologické odbery  (KO+diff, FW, CRP, RF, ACCP) nie sú nutné, ale ak sú odobrané, v mnohých prípadoch to zjednoduší a urýchli diagnostiku

Potrebujem odporúčanie ku každému vyšetreniu?

Pokiaľ lekár určí pacientovi ďalšie kontroly (dispenzárne) resp. ho objedná, odporúčanie nie je nutné

Ako má vyzerať odporúčanie?

Zákon neurčuje formu ale obsah odporúčania. z pohľadu formy teda môže byť odporúčanie formou výmenného lístku ale pokojne môže byť aj ako zápis v zdravotnej dokumentácii. Odporúčanie by malo obsahovať identifikačné údaje poistenca a poskytovateľa, stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

Potrebujem odporúčanie všeobecného lekára, pokiaľ už mám odporúčanie špecialistu?

Nie, v tomto prípade samozrejme písať duplicitné odporúčanie nie je nutné ani vyžadovať ho nie je zákonné

Ešte som u Vás vyšetrený nebol a mám akútny problém, je nutné behať po odporúčanie k všeobecnému lekárovi?

Zdravotné komplikácie (pokiaľ nejde o bezprostredné ohrozenie života) rieši a zdravotnú starostlivosť manažuje praktický (obvodný) lekár. Obvodný lekár má v kompetencii poskytnúť prvé usmernenie, základné vyšetrenie a základnú liečbu do času vyšetrenia špecialistom (pokiaľ je to nutné). Povinnosť odporúčaní k špecialistovi mala viesť práve k neobchádzaniu základnej diagnostiky a manažmentu liečby v ambulanciách praktických lekárov

Prečo objednávate všetkých pacientov?

V záujme zefektívnenia práce v ambulancii a minimalizovania čakania

Dostávate kapitačné platby za pacientov v databáze?

Nie, lekári špecialisti dostávajú len platby za realizované vyšetrenia a výkony, to znamená, že ak v ambulancii bude mesiac dovolenka, tak jej mesačné príjmy budú nula eur

Môžem navštíviť lekára špecialistu aj mimo moje bydlisko?

Áno, rajonizácia pri špecializovanej zdravotnej starostlivosti neexistuje, to znamená, každý si môže slobodne vybrať ktoréhokoľvek zmluvného poskytovateľa jeho zdravotnej poisťovne. Bydlisko mimo okres poskytovateľa nie je zákonný dôvod na odmietnutie vyšetrenia pacienta

Môže lekár požadovať priamu platbu za ošetrenie?

Áno, lekár môže požadovať priamu platbu za ošetrenie nezmluvných pacientov, pri zmluvných pacientoch môže požadovať platbu pri nezazmluvnených výkonoch (vrátane výkonov nad dohodnutý limit so zdravotnou poisťovňou)