Diagnostika a liečba ochorení pohybového aparátu

Interné predoperačné vyšetrenia

Riešenie klinických výskumov

Odborné vedenie (školiteľstvo) záverečných prác v medicíne

Odborná prax (školiteľstvo) v špecializačnej príprave